Technische Informationen e-zoll

Codelisten

Data Center Zoll

Version 2.21

Data Center Zoll - xsd

Downloads

Liste der Softwareanbieter

Prozesse

Prüfungen

Version 3.41

Schnittstelle

Version 2.17

Taric

WebService Zugang 

ezoll WebService 1.09 - Stand 01. April 2021 (Beschreibung) (PDF, 399 KB)

CTW-WebService Zugang v1.2 - Stand 21. März 2024 (Beschreibung) (PDF, 467 KB)

Testdaten

Testfirmen Stand 24. Mai 2024 (PDF, 484 KB)